Tijd voor een update!

11 okt 2013

Het is al even geleden dat we je hebben bijgepraat over ons hulpproject. Dus waar zullen we beginnen?

Laten we beginnen in de stad, de plek waar de straatvrouwen en kinderen zwerven op straat. Waar ze bedelen, en verder van alles “moeten” om te overleven.

AltijdGenoeg werkt al 4 jaar met deze vrouwen en hun kinderen. Sinds een jaar hebben we een zaal van een school tot onze beschikking waar de vrouwen en kinderen 3 keer per week mogen komen. 

Deze plek is de eerste stap, weg van de straat

Het is de plek waar een luisterend oor is. Wij willen graag de persoon leren kennen, hun verhaal. Om een goed hulpplan te maken is dat van groot belang. Beschadigd, verwaarloosd en verschopt als ze zijn, is het moeilijk om hun vertrouwen te winnen, maar langzaam durven de vrouwen zich open te stellen.

Op deze plek motiveren we de vrouwen om hoop te hebben, nieuwe dromen te dromen en om vooral (waar mogelijk) andere keuzes te maken. Het uitzichtloze en passieve bestaan proberen we te doorbreken.

Op deze plek kijken we of het goed gaat met de baby'tjes en kinderen. We plaatsen met veel succes baby'tjes en kinderen in tehuizen. Wij geloven dat de straat geen plek voor kinderen is. Op straat is verwaarlozing, mishandeling, ondervoeding en het “algemene” gevaar aan de orde van de dag - reden genoeg om een kind te plaatsen in een tehuis. Waar maar enigszins mogelijk, maken we ons sterk voor een blijvend contact tussen moeder en kind.

Die plaatsingen doen wij in samenwerking met de kinderbescherming en lokale autoriteiten.Een van de belangrijkste peilers in ons werk is dat we voortdurend de lokale instanties en mensen betrekken in ons werk. We werken dus hard aan ons netwerk om met nog meer projecten samen te werken.

Dankzij datzelfde netwerk krijgen wij overigens ook veel kleding, dekens en andere spullen. Vaak geven we dat mee als we kinderen plaatsen in een tehuis.

Op deze plek zijn de vrouwen creatief bezig. Op straat, als ze niet bezig zijn met eten en onderdak zoeken, slijten deze vrouwen vaak hun dagen met niets doen, soms al jarenlang. Er was geen hoop, geen stimulans, alleen maar verveling. En dat is voor niemand goed. Haken, breien, sketches, zingen etc geeft ze veel voldoening. En we zien dat het goed voor hun eigenwaarde is: “Ik ben niet nutteloos en ik kan iets” levert heel veel op.

Vanaf deze plek brengen we kinderen terug naar huis. Veel kinderen zijn weggelopen, soms wel honderden kilometers van huis. Ouders zijn bijvoorbeeld gestorven, of ze werden mishandeld. Maar andere kinderen zijn weggelopen zonder een echte reden en durven uit schaamte niet terug. Of het is onmogelijk om de terugreis te maken omdat ze de benodigde 10 euro nooit kunnen betalen. 

Voor juist die kinderen gaan wij bemiddelen. Ze krijgen van ons nieuwe kleding, schoenen en er gaat iemand met hen mee tot aan de deur. Soms zijn het reizen tussen de 6 en 12 uur. Op deze manier hebben we tot nu toe ongeveer 40 kinderen van de straat gekregen.

De andere kinderen die niet terug kunnen naar familie, proberen we onder te brengen in tehuizen. De afgelopen tijd waren dat ongeveer 15 jongens en meisjes tussen 7 en 18 jaar.

Stap 2: Tandaza

Samen met de Tandaza Trust (een vanuit een lokale kerk opgezette hulpstichting) hebben we vorig jaar een rehabilitatie-programma opgezet voor de vrouwen. Wanneer een vrouw er klaar voor is (wanneer we het idee hebben dat iemand echt gemotiveerd is) dan start ze met dit progamma dat een looptijd heeft van ongeveer een jaar.

De vrouwen krijgen een 'huisje' dat ze moeten delen. Ze komen onder behandeling van een psychiater en maatschappelijk werker (lokale professionals). Ze leren er voor zichzelf en hun kinderen te zorgen; ze leren sociale vaardigheden. Elke dag krijgen ze anderhalf uur les in lezen en schrijven, en elke dag doen ze bijbelstudie. Ook leren ze praktische vaardigheden, zoals handwerken (haken, weven, kaarten maken) en koken.

Hiermee hervinden ze hun waardigheid, en ontwikkelen ze visie voor een nieuw leven met kansen, waarin ze ook voor hun kinderen uitzicht hebben op een beter leven.

Commentaar

Commentaar toevoegen